Férfigyűlölet

» » írás / 

 

Az a szélsőséges csoport, amely kész megzsarolni, túszul ejteni és eltéríteni egy olyan demonstrációt, melynek céljaival maradéktalanul egyetért, nem tekinthető sem liberálisnak, sem demokratának. Nem más, mint egy neobolsevik szekta, melynek tagjai kihasználják nők tízezreinek személyes tragédiáját, elesettségét és nyomorúságát. Egy olyan erőszakos ideológia hívei ők, amely félreérthetetlen gesztusokkal tapossa meg a szabadságeszményeket, és sajátosan soviniszta logikát állít oda, ahol néhány évtizede még a jogegyenlőség progresszív feminista követelése állt. Terrorizálnak, fenyegetnek, követelőznek, kirekesztenek, üldöznek és megbélyegeznek. Szétvernek bármilyen jószándékú kezdeményezést, csak hogy rögeszméiket propagálhassák. Ezekre az erőszakos és kegyetlen emberekre legfeljebb gárdát lehet szervezni a szélsőbaloldalon, hisz amit képviselnek, az egy sajátosan autoriter és intoleráns putyinizmus – épp olyasmi, aminek a közegében a magyarok többsége nem akar élni.

 

Hiszek a jogegyenlőségben, hiszek a diszkrimináció minden formájának elutasításában, hiszek a szabadságban, és hiszek az elfogadásban. Nem hiszek a kvótákban, nem hiszek az előjogokban, nem hiszek a fizikai, verbális és jogi terrorban, nem hiszek a férfiakkal szemben érvényesítendő numerus sexusban. Márpedig a harcos gender-szektának a jogegyenlőség kevés. A nők nevében beszélnek, de legfeljebb annyira képviselik a nők érdekeit, amennyire Sztálin az oroszokét, vagy Hitler a németekét. Ma én vagyok a célkeresztben, mert fasisztáknak merészeltem nevezni a fasisztákat. Blaszfémiát követtem el, és ezért minden erejükkel megpróbálnak kirekeszteni, megfélemlíteni és ellehetetleníteni, holott nálam csekélyebb fenyegetést a női jogokra tán még egy vak komondor sem jelent. Bocsánatkérést követelnek, mert egy viccesnek szánt videóban elő mertem adni, hogy szerintem milyen egy hármas nő, és milyen egy hatos, holott én amióta csak az eszemet tudom, tízes skálán értékelem a nőket és a férfiakat, a hanglemezeket és a filmeket, a regényírókat és a vallásalapítókat – korábban mégse kaptam meg egyetlen osztályozásomért sem a „tárgyiasító”, az „egyenlőségellenes” vagy a „soviniszta” jelzők bármelyikét. Valójában életemben most először ért inzultus azért, mert a tizes skálát használni mertem. Úgy tűnik, ma a valóság bármely eleme szabadon illethető számokkal – kivéve a nőket. Ha valóban ez a hisztérikus szektatagok baja velem, akkor nincs olyan stand-up comedy előadás, és nincs olyan „Így jártam anyátokkal” epizód, amelyre ne lehetne ráfogni a nőgyűlöletet. Nemcsak engem üldöznek, hanem a humort és a szólásszabadságot. Ha az én videóm ennyire kiverte náluk a biztosítékot, akkor vajon mit éreznek egy South Park vagy egy Family Guy epizód láttán? Ezek készítői ugyanis sokkal keményebb és sokkal személyeskedőbb módon konfrontálódnak a gender-kurzus tagjainak világnézetével, mint én azt valaha is tettem. Ezek a megszállottak éppúgy tiltanák a fent említett sorozatokat, mint az iszlamisták vagy a szélsőjobboldal fasisztái.

 

A gender-szekta hisztérikus és erőszakos híveinek legfőbb vádpontja velem szemben az a videó, amelyet a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen nevű civil szervezet diszkriminatív tevékenységének felmutatása céljából gyártottam. Kifejezetten azért, hogy a NaNE aktivistái is megértsék, mi a baj azzal, ha egy olyan szervezet, ami családon belüli erőszak áldozataival foglalkozik, ajtót mutat annak a segélykérőnek, aki mindennapos erőszak áldozata, csak épp férfi. Tegyük fel, hogy létrejön egy „Fehérek a Fehérekért Együtt az AIDS Ellen”, vagy egy „Férfiak a Férfiakért Együtt a Hajléktalanság Ellen” nevű civil szervezet, amelyek nemes és fontos munkát végezve, sok személyes áldozatot hozva olyan embereken segítenek, akik minden kétséget kizáróan megérdemlik a segítséget. Amint azonban egy HIV-fertőzött cigány vagy egy hajléktalan nő kér segítséget, a szervezet tagjai elzavarják, mert ők kifejezetten a fehéreknek, illetve kifejezetten a férfiaknak nyújtanak segítséget – amint az szervezetük nevében is benne van. Ezt a jelenséget tapasztalva a gender-kurzus aktivistái vajon nem kiáltanának teljes joggal diszkriminációt? Nem mondanák azt, hogy ez a működés elfogadhatatlan?

 

Hozzáteszem, hogy ezúttal nem pusztán férfiak elleni diszkriminációról van szó: a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen névválasztásával is azt a nyilvánvaló hazugságot propagálja, amely szerint a családon belüli erőszak áldozatai csakis nők lehetnek. Míg a valóságban elképesztően sok az erőszakos, bántalmazó nő, és tragikus mértéket ölt a párkapcsolati erőszak – ami egy vitathatatlanul húsba vágó probléma –, az agresszív gender-szekta tagjai módszeresen tagadják el egy tolerálhatatlan jelenségnek azt a részét, amely nem illeszkedik a világképükbe. Elhazudják a valóságot, és ezzel tovább súlyosbítják a helyzetet. Azzal, hogy stigamtizálják a férfiakat, azzal, hogy kizárólagos felelősséget tulajdonítanak nekik a családon belüli erőszak minden formájáért, valójában növelik a bajt. A férfiak sokszor emiatt a mentalitás miatt nem mernek segítséget kérni, nem mernek kilépni a bántalmazó közegből – sokszor így leszek alkoholisták vagy egyéb szenvedélybetegség rabjai, sokszor így lesznek maguk is erőszakosak a környezetükkel vagy önmagukkal szemben.

 

A gyűlölködő szekta leggyakoribb vádpontja, hogy gyakran használom tagjaira vonatkozóan a „genderfasiszta” és a „femináci” megnevezéseket. Ez igaz: valóban gyakran használom – ők ugyanis egy millitáns, agresszív és inhumánus ideológia élcsapata. Fasisztáknak és náciknak nevezem őket – nem pedig nimfáknak és múzsáknak. Mentségemre annyit tudok felhozni, hogy fél éve egy nyilvános vita során a szekta egyik tagját kisasszonynak szólítottam, aki ezen annyira felháborodott, hogy azt mondta, inkább vállalja, hogy femináci, mint azt, hogy kisasszony. Kiállása nem hagy illúziót: jól tudja, hogy a kisasszony kezébe napernyő, a femináci kezébe gépkarabély jár. Minden kétséget kizáró választás, világos beszéd, melynek fényében legalábbis megalapozottnak érzem a félelmemet: vajon hová radikalizálódik ez a türelmetlen és erőszakos mozgalom a huszonegyedik században?

TrollParádé:

comments powered by Disqus