Nyugatra mordulás, keletre fordulás

» » írás / 

Elegem van a nemzeti dacból. Amikor a második Orbán-kormány beiktatását követő néhány hónapban a miniszterelnök attitűdjét szemléltem, még imponált, hogy valaki úgy tesz egy félperifériásként elkönyvelt kis ország kormányfőjeként, mintha egy államot vezetne. Ez a kép azóta jelentősen átalakult a fejemben. A frusztrációból táplálkozó kurucos dac manapság egyre visszatetszőbb. Az utóbbi évek során már Habony Árpád marketingkreativitását vélem felismerni a miniszterelnök megnyilatkozásai mögött. Habony pontosan érzékeli, hogy a megátalkodott dac milyen mélyen gyökerezik a magyar nép lelkében,  s az ebbe vetett hitét olyan erővel érvényesíti, hogy immár nagyrészt ez képezi az ország politikáját. A nyugattal és intézményeivel szemben tanúsított demonstratív ellenállás mára identitásjeggyé kövült, mégsem az ország autonómiája nőtt általa, épp ellenkezőleg: egy keleti orientáció sérelmi alapjául szolgál. Tény, hogy a nyugat számos esetben képmutató és romlott, tény, hogy az uniós csatlakozás enyhén szólva sem hoza el a Kánaánt, ahogy az is tény, hogy a liberális demokrácia és a jóléti állam mára végleg megbukott, de ebből nehogy már az következzen, hogy a cári és sztálini hagyományokon szárba szökő putyinizmus a követendő modell Magyarország számára.

 


Elegem van "az ellenségem ellensége a barátom" - elvből. Az örök szolgaság receptje, nyomorúságos öngyarmatosító dogma, mely eleve kizárja, hogy egy ország autonóm módon, egyenlő távolságot tartva viszonyuljon két egymással ellenséges hatalomhoz. Ebből a gondolkodásból aztán olyan önellentmondások következnek, mint a radikálisan keresztény Jobbik iszlám iránti rajongása, ami mögött nyilvánvalóan az Izraellel szemben érzett fóbia áll, s amely hozzáállás deklaráltan felmondja a muzulmánok által világszerte üldözött keresztények iránti bárminemű szolidaritást. Tegyük sietve hozzá, hogy a latin nyugat nem ellenség, a pánszláv kelet pedig nem barát.


Elegem van abból, hogy mi, magyarok büszkén emlegetjük: kompország vagyunk. Egyfajta átkelő innen oda, onnan ide, kicsit nyugat, kicsit kelet, de igazán egyik sem, s ettől olyan besorolhatatlannak érezzük magunkat, különleges népnek, amely kilóg valamennyi skatulyából. Szakítani kellene végre ezzel az önsorsrontó, identitáspusztító gondolkodással, és kijelenteni: Magyarország nem kompország, Magyarország a nyugathoz tartozik. Így döntött Szent István, amikor Rómától kért koronát Bizánc helyett, amikor a katolikus egyházhoz csatlakozott az ortodoxia helyett, amikor latin betűket választott a ciril ábécé helyett. Legyen kompország Szerbia vagy Ukrajna, ha akar!

Elegem van a Putyin-fétisből. Abból, hogy egy pravoszláv birodalom vezetési módja szolgál mintaként egy csóró kis európai állam kormányzásához. Abból, hogy mindenki hajbókol az Erős Ember előtt, mintha bármit is tanulhatnánk tőle, mintha nem a bolygót lakhatatlanná tevő kőolaj és földgáz árának köszönhetné minden hatalmát. Mintha a rá jellemző - és Orbán által is elirigyelt - autoriter vezetési mód korunk nagy találmánya volna. Mintha nem lennénk hajlandóak észrevenni, hogy amikor ugyanez a birodalom leverte a negyvennyolcas meg az ötvenhatos forradalmunkat, azt ugyanennek a parancsuralmi modellnek a védelmében tette.
Elegem van a macsó politizálásból. Abból, hogy előbb ütni kell, és aztán se kérdezni, előbb cselekedni, és aztán se tárgyalni, előbb beszólni, és aztán se gondolkodni. Igaz ugyan, hogy a Fidesz jelenleg a magyar politikai mezőny egyetlen kormányképes pártja, de nyomban tegyük hozzá, hogy kurvára nem emiatt. Épp fordított az összefüggés: Orbán azért viselkedik kis Putyinként, mert pont ugyanúgy nincs ellenfele a főhatalomért folytatott harcban. Ez a politikai modor az, amit a magyarok többsége - tévesen - vezetői alkalmasságként azonosít.

 


Elegem van a keleti orientációból. Magyarország a nyugathoz tartozik, és egy Putyin, egy Orbán meg két atomerőmű együtt is kevés ahhoz, hogy ezen változtasson. Nekünk, magyaroknak itt az Európai Unióban semmi tanulnivalónk nincs Moszkvától. Nekik sokkal inkább lenne mit tanulniuk a nyugattól. De ez már legyen az ő bajuk.
 

TrollParádé:

comments powered by Disqus