Öt ábra, amelyet biztos nem láttál még a magyar nyugdíjakról

» » idegen tollak / 

 

A portfolio.hu cikke

 

Átlagosan 40%-kal magasabb nyugdíjat kapnak a férfiak, mint a nők az EU-ban, míg ez az eltérés Magyarországon 15%. Nemcsak ez a meglepő hazánkkal kapcsolatban, hanem az is, hogy a 28 tagállam közül Magyarország az élvonalban van, ha a 65 éves és annál idősebbek rendelkezésre álló medián jövedelmét nézzük a 0-64 évesek jövedelméhez viszonyítva. Kiderült az is, hogy sokat dolgozunk a nyugdíjkor elérése után is, Magyarországon mintegy 40%-ot tesz ki az időskorúak foglalkoztatási aránya. Ilyen adatokról szedtünk össze néhány ábrát az Európai Bizottság frissen megjelent tanulmányából.

 

Érdekes statisztikák és ábrák tömkelegét tartalmazza az Európai Bizottság legfrissebb tanulmánya az uniós tagállamok nyugdíjhelyzetéről, amelyek közül előzetesen két gondolatot is érdemes kiemelni:

 

  • A jelenlegi európai nyugdíjasok életszínvonala nagyjából szinten maradt a pénzügyi válság alatt, átlagosan azonban a nők továbbra is kevesebb nyugdíjat kapnak, mint a férfiak. Jelenleg a nemek között nyugdíjkülönbség mértéke nagyjából 40% az EU egészére nézve.
  • A tagállamok fenntartható nyugdíjrendszerrel kapcsolatos reformja az utóbbi években nagyobb lendületet vett, 2060-ban a tanulmány szerint már nem várható, hogy az állami nyugdíjakra fordított összeg nagyobb lesz a tagországoknál, mint most.

 

Ennyi pénzből gazdálkodnak az idősek az EU-ban

 

Az Európai Bizottság tanulmánya szerint a 65 éves és annál idősebb állampolgárok közel olyan jól élnek, mint a 0-64 év közöttiek. A 28 tagállamban a 65 éves és annál idősebb emberek rendelkezésre álló medián jövedelme átlagosan 93%-a a 0-64 év közötti állampolgárok medián jövedelmének, azonban a tagországok között hat olyan is akad, ahol az idősebbek ugyanakkora vagy magasabb medián jövedelemmel rendelkeznek, mint a 0-64 évesek. A 28 tagállam közül Magyarországon mérték a második legnagyobb értéket, minket csak Luxemburg előz meg a sorban. A nemek jövedelme közötti különbséget mutatja ugyanakkor, hogy míg a magyar idős férfiak medián jövedelme a 0-64 évesek bevételének 110%-át is meghaladja, a nők már csak alig érik el a 100%-ot.

 

 

Érdekes képet mutat az idősebb társadalom foglalkoztatottsági aránya is. A századforduló óta megtört a korai nyugdíjbavonulás régóta tartó trendje és az időskorúak foglalkoztatottsági rátája több mint harmadával nőtt az unió területén. Magyarországon az 55-64 év közötti férfiak magasabb arányban képviseltetik magukat a munkaerőpiacon, mint az ugyanilyen korú nők, összességében viszont közel 40% az időskorú magyarok foglalkoztatottsági aránya.

 

 

Az Európai Bizottság adatai szerint a munkaerőpiacról való kivonulásnak csak mintegy felét adják az öregségi nyugdíjkorhatár elérése miatti magyarázatok, emellett a munkanélküliség, alkalmassági problémák vagy a házastárssal azonos időben való nyugdíjba vonulás reménye is ott van még az okok között.

Nagy az eltérés a tagállamok és a nemek szintjén is abban, hogy hány év munkaviszony után vonulnak nyugdíjba az emberek. A férfiak esetében nagyjából 9 év a különbség tagállami szinten a munkában eltöltött évek számát nézve, míg a nők esetében ez több mint 14 év. A férfiak és nők között is a svédeknek van a leghosszabb munkaviszonya, összességében pedig az olaszok dolgoznak a legkevesebbet. Magyarország sincs ugyanakkor előkelő helyen: épp csak megelőzzük az olaszokat a munkában töltött évek számában, de a magyar férfiak munkaviszonya így is alulmarad az olasz férfiakétól (ez esetben a magyar nők munkában töltött évei húzzák fel a statisztikát).

 

 

Ekkora a különbség a nők és a férfiak nyugdíja között


Az EU-tagországokban a 65-74 éves nyugdíjasok bruttó medián nyugdíja átlagosan 56%-át teszi ki az 50-59 évesek bruttó keresetének. A helyettesítési arány 12 tagállamban 50% alatt van, Magyarországon pedig kicsivel több, mint 60%. A legjobban a luxemburgi nyugdíjasok járnak, ők közel 80%-os helyettesítési rátát tudhatnak magukénak, itt ráadásul a nyugdíjas nők az 50-59 évesek bruttó keresetének több mint 90%-át kapják kézhez.

 

Bármerre is nézünk az EU-ban, a nők mindenhol kisebb nyugdíjat kapnak, mint a férfiak, átlagosan 40%-kal. Ezt többek között a fizetési különbségek, a munkaórák és a munkában töltött évek száma, valamint ezeknek a tényezőknek az állami nyugdíjba történő beszámítása magyarázza. A lenti ábrán jól látszik, hogy Magyarország viszonylag előkelő helyet foglal el, ami a férfiak és nők nyugdíja közötti különbséget illeti. A 65-79 éves magyar nyugdíjasok között nemenként mintegy 15%-os különbség van a nyugdíjak között, és nagyjából ugyanez a helyzet, ha csupán a 65 év felettieket nézzük.

 

 

via portfolio.hu

 

 

 

TrollParádé:

comments powered by Disqus