Szociopata tűz- és vízközelben

» » futószalag / 

Takáts Zsuzsannával készített interjú nem enged sok kételyt Kiss László pszichopata mivoltával kapcsolatban. Már persze az elkövetett bűncselekmény is elegendő bizonyíték erre, de az áldozat utólagos leírása Kiss László jéghideg, megvető tekintetéről, csak megerősítést ad. A közismert kriminálpszichológus, Robert D. Hare a következőket írja a szociopaták nézéséről:

 

"Sokan nehezen kezelik a pszichopata intenzív, szenvtelen vagy "ragadozószerű" tekintetét. A normális emberek különböző okokból tartják fenn a szoros szemkontaktust másokkal, azonban a pszichopata fixírozó tekintete valójában az önös vágykielégítés szándékára utal, és inkább a hatalomgyakorlás, semmint a puszta érdeklődés vagy az empatikus törődés jele.

Egyeseknek meglehetős kényelmetlenséget okoz a pszichopata szenvtelen tekintete, szinte úgy érzik, egy ragadozó szemelte ki őket prédául. Másokat egészen maga alá gyűrhet, és megfélemlíthet, sőt uralma alá vonhat egy ilyen tekintet, és szinte fel sem fogják, mi történik velük. Bármi is a nézésük pszichológiai jelentése, nyilvánvaló, hogy egyes pszichopaták esetében a szemkontaktus fontos eszköze mások manipulálásának és uralásának."

(Kímélet nélkül, Háttér kiadó, ford. Kövi György, 2011, 261. old.)

 

Tehát az a félelmetes, lelkiismeretlen tekintet, amelyről Takáts beszélt, egyértelműen pszichopatákra jellemző tulajdonság. Ráadásul olyan vélemény is megfogalmazódott, mely szerint Kissnek már az komoly büntetés, hogy többet nem erőszakolhat. Ez a megállapítás amellett, hogy fölkavaró, egy nagyonis pontos ráérzés az önmaguk megistenülésében tobzódó szociopaták jellemére.

 

Persze Kiss pszichopátiájára nem csak az interjúban elhangzottakból lehet következtetni. Az úszóválogatott volt szövetségi kapitánya ugyanis összefüggéstelenül reagált a múltbéli esetre: először úgy nyilatkozott, hogy megbűnhődött azért, amiért elítéltek, majd pár napra rá már koncepciós pert emlegetett, miközben a vád hitelessége egyfolytában megerősítést nyert. Ez a következetlen vagdalkozás szintén pszichopátiás magatartásforma. További megerősítést kapunk, ha figyelembe vesszük, hogy Kissnek nem ez volt az egyetlen erőszakos esete, és persze a magasra ívelő karrierje is figyelmet érdemel, hiszen a pszichopaták gyakran a hatalmi pozíciók betöltésére törekednek. Kiss egyértelműen hatalmi helyzetben volt, melyben fiatal sportolók tömkelegei voltak kiszolgáltatva neki. Az ember elgondolkodik, hogy vajon Kiss a karrierjét nem-e fiatal sportolók kínjából és szenvedéséből eszkábálta-e össze.

 

Viszont Kiss leülte a büntetését. A történteket romantikusan szemlélve a bűnös megbűnhődött, majd újra tagja lett a társadalomnak, ráadásul komoly eredményeket mutathat fel. A nép mégis fölháborodott, Kiss eltávolítását követelte. Vajon ez a harag a bosszúszomjas, lincselő tömeg haragja? Részben biztosan igen, de közben talán valami egészen másról is szó van. Lehet, hogy a társadalom elkezdte fölismerni, hogy pszichopata-szűrőre van szüksége, amely nem engedi a lelketlen ragadozóknak való kiszolgáltatottságot. Önmagunk védelmének érdekében egészen egyszerűen korlátoznunk kell azoknak a mozgásterét, akik lelkiismeret nélkül, hatalmi mámorban pusztítanak mind a fizikai, mind pedig a szellemi térben.

 

TrollParádé:

comments powered by Disqus