szerző / KardosG

A NER felszámolásának Audi-s modellje

» » írás

- a győri dolgozók megmutatták mindenkinek az érdekérvényesítés egyszerű receptjét, amit következetesen alkamazva mások is sikerrel járhatnak és összességében felszámolhatnánk a NER korrupciós rendszerét


MILYEN LEHETNE AZ ÚJMÉDIA MAGYARORSZÁGON

» » írás

Megfordítja a globális-lokális viszonyrendszert: ma egy lokális hír vagy médium eleve értéktelennek, hiteltelennek számít a globális központok nagy médiumaival szemben, melyekben a profizmus csúcsát, sőt kizárólagos letéteményesét szokás látni – ami nem más mint az információs gyarmatosítás végtelenül káros gyakorlata és lényegében a minőségi tájékoztatás feláldozása a mennyiség, a kattintásvadászat azaz a bulvár oltárán.


Trump tengelyhatalmi koalíciót provokál ki Eurázsiában

» » írás

Trump offenzív külpolitikája és példátlanul agresszív gazdaságpolitikája drámai gyorsasággal összekovácsolhatja az eurázsiai tengelyhatalmakat, mégpedig úgy, hogy eközben Trumpnak saját nyugat-európai szövetségeseit is sikerül egyre jobban elidegenítenie.


Miért evolúciós zsákutca a modern média, az információs társadalom és a „mindenható᾿ internet mátrix-világa

» » írás

Pedig egyre sürgetőbb lenne kimondani, ami a Spektákulum társadalmát leíró Guy Debord diagnózisból még kimaradt, hogy a modern újságírás egész véleménymátrixa egy evolúciós zsákutcába vitt bele minket a vélemény mindenhatóságának dogmájával, ami az emberi önkényt dicsőíti akkor is, amikor szabadságról, szabad választásról, szabad sajtóról stb. szónokol


Nem csak az a fake news, amit annak hiszel

» » írás

A sajtó szabadságával, függetlenségével és „objektivitásával᾿ kapcsolatban máig egy sor olyan illúzió uralja a tudatunkat, melyekre a sajtó történetének legelemibb tényei cáfolnak rá. Makacsul ragaszkodunk hozzájuk mégis.


Négy mondat a '89 óta demokráciának mondott zsarnokságról

» » írás

Kedves nép, tüntetni nem a parlamenti pozícióit most is megőrző ellenzék győzelméért kéne, hanem a 89 óta illegitim parlament feloszlatásáért és a máig elmaradt alkotmányozó nemzetgyűlés megtartásáért. Tiszta lappal. Az ügynökakták nyilvánosságra hozásával kiderülne végre, hogy a semmilyen közjogi felhatalmazással sem rendelkező "ellenzéki kerekasztalnál" 89-ben valójában kik döntöttek a nép helyett arról, hogy milyen parlament legyen. Nem Soros-listát...


Visszalépés vagy valós érdekképviselet

» » írás

A helyzet az, hogy mára a nyugati típusú parlamentarizmusban elterjedt képviseleti rendszer eléggé elavult és a legmodernebb tömegmanipulációs technikákkal szemben jól láthatóan képtelen akár minimálisan is megvédeni a közérdeket.


A jövő Európája Katalóniában születik

» » írás

A katalánok tehát közös európai hazánk, közös európai jövőnk felé tettek egy döntő lépést. Fel kell számolni a nemzetállami önkényt és az Uniót máig túszul ejtő hamis nemzetállami szuverenizmust nemcsak Spanyolországban, hanem egész Európában. Ezért ma új aktualitást kapott a spanyol polgárháborúban a szabadság jelképévé vált mondat: No pasarán!


Van élet az atomenergia és a megújulók hamis vitáján túl

» » írás

Az ember, ha jobban körülnézne a világban, találhat a miénknél sokkal optimálisabban működő energetikai rendszert, amin energetikailag és sok más tekintetben évezredek óta élősködünk, ez pedig a növények és különösen a fák világa. Angolul találó a „power plant᾿ név az erőművekre, mert minden egyes növény (angolul szintén „plant᾿) a napenergiát lehető legoptimálisabban hasznosító rendszer.


Hadüzenet a civil demokráciának?

» » írás

Ha elfelejtettük volna a tényt: a civil társadalom nem más mint maga a társadalom, a civil béke = a társadalmi béke, amivel szemben áll az, ha egy pártvezér háborús retorikával lép fel akármilyen ellenzékkel vagy súlyosabb esetben magával a civilséggel, azaz a társadalommal, a népszuverenitással szemben.