téma / európa

A jövő Európája Katalóniában születik

» » írás

A katalánok tehát közös európai hazánk, közös európai jövőnk felé tettek egy döntő lépést. Fel kell számolni a nemzetállami önkényt és az Uniót máig túszul ejtő hamis nemzetállami szuverenizmust nemcsak Spanyolországban, hanem egész Európában. Ezért ma új aktualitást kapott a spanyol polgárháborúban a szabadság jelképévé vált mondat: No pasarán!


A nizzai lecke: nagyhatalmi harc a háttérben?

» » idegen tollak

Az EU békerendszerének szétesésével ugyan mi óvná meg ettől a már most széthúzó és egymással egyre inkább konfliktusba kerülő nemzetállamokat? Rosszabb forgatókönyvet pedig nyilván elképzelni sem lehet – ugye senki sem gondolja komolyan, hogy bármilyen olyan lépést tegyünk, amely a békés uniós együttműködés szétveréséhez vezethet.


EURÓPA VÁLASZÚT ELŐTT: ATLANTIZMUS VAGY KONTINENTALIZMUS

» » írás

Hogyan vált a háború és a régi atlantizmus alternatívájává egy új kontinentalizmus Európa számára, a britekkel vagy akár nélkülük is. Megannyi sürgős tisztázásra váró stratégiai kérdés. Pedig a válaszokat jó ideje megtalálhattuk volna a geopolitikai realitásokban, ha nem lejárt szavatosságú hidegháborús ideológiai rögeszmék alapján ítélkeznénk Európában a legalapvetőbb kérdésekről.

Minden adott egy valódi modern baloldali párt alapításához

» » írás

A pártállami örökségtől terhelt baloldali képződmények teljes felbomlása termékeny komposzt lehet egy valóban új, korszerű baloldali mozgalom elindulásához. Egész komoly társadalmi bázisra számíthat, ha hitelesen tudja képviselni a szabadság, a részvételi demokrácia, önkormányzatiság, európaiság, emberi jogok, ökotudatosság, népszuverenitás (függetlenség!) és szociális elkötelezettség alapértékeit, melyek egyszerre a korszerű baloldaliság fő értékei