téma / schiffer


LEHET MÁS AZ LMP?

» » írás

Schiffer pártpolitikából való kiszállása kapcsán afféle nekrológok sorát olvashattuk, ami elég egyértelműen mutatja, hogy még az értelmiség épebb részében is milyen mélyen rögzült a vezérelvű politizálás. Mintha egy vezető visszalépése eleve csak bukás vagy kudarc lehetne pártjára és személyére nézve egyaránt. Pedig pont az ellenkezője a tét...


A konszenzus útja

» » írás

Kár lenne titkolnom, hogy a politikusok hazai mezőnyéből számomra Schiffer András a legvállalhatóbb figura. Diszkrét távolságtartással és szolid rokonszenvvel követem az LMP tevékenységét, amint vezetői polgárháborús rugdosódás nélkül próbálják megvetni lábukat a hazai közélet tükörsimává dermedt, jeges felszínén.